2014-03-26 17:28 #0 av: [Wildfires]


Det finns ju olika föreningar för olika hundraser och inom en sådan förening ska man främja avel och väcka intresse för just den rasen eller rasgruppen. Även att bevaka och arbeta med frågor för att förbättra aveln, ras standarden och själva ägarskapet. Dessutom också sprida kunskap om rasen/raserna.

Jag fick då en tanke, varför finns inte sådana föreningar med kanin raser? Jag hade uppskattat att det finns en sådan förening, särskilt för raser med speciella behov, som jätte raserna - Belgisk Jätte, Fransk vädur och Tysk Jättescheck.

Att alla inom denna gemensamma förening jobbar för att förbättra raserna och lär ut varandra.

Skulle du ha det minsta intresse eller uppskattning av att starta upp eller på något sätt delta i en Jättekanins förening?