2015-09-29 07:00 #0 av: Jo3ef1n

Finns det några fler intressanta typer av rastning & aktivering som inte har tagits upp tidigare. Jag har kollat på dessa artiklar som finns i artikelsamlingen:

 rasthagar 

kaninen lös ute

leksaker

klickerträna

Jag har även kollat på artiklarna om selträning och miljöberikning i artikelsamlingen.

  • Finns det fler leksaker till jättar som borde vara med?
  • Fler aktiviteter? Eftersom rastning och aktivering är viktig har jag tänkt utöka artikelsamlingen med fler artiklar om detta.